Hem

Förbundet för samiska rättigheter, samisk rättshistoria och historia

Lagen skyddar staten mot medborgarna

  - Samerna förlorare

Vilket parti vill rätta till dessa orättvisor?


FN kräver att Sverige säkrar och förstärker medborgarnas mänskliga rättigheter.

Sverige har erkänt Europakonventionen, men tolkar lagar så att statens egen tolkning går före Europadomstolens praxis och konventionstexten.

Detta innebär att lagen ger staten rätt mot medborgarna. Speciellt slår detta mot samerna, Sveriges urfolk, och rätten till land och vatten.

Som nu senast då staten, genom länsstyrelsen i Västerbotten, använder lagen för att få rätt att bränna och förstöra uråldriga samevisten i fjällvärlden! ”Svartbyggen” kallas det.

Statens förnedrande behandling och diskriminering av en hel folkgrupp fortsätter och intensifieras än idag, september 2018!

Staten har inte ens orkat skriva på ILO-konventionen om mänskliga rättigheter, trots otaliga påpekanden från FN och andra internationella organ.

Konstitutionsutskottet har visserligen nyligen föreslagit en översyn av statliga tjänstemanna-ansvar och en utredning för att stärka domstolarnas oberoende. Men under tiden fortsätter myndigheternas övergrepp mot landets urfolk, samerna.


För Samiska Rättsförbundet är dessa frågor av yttersta vikt. Förbundets ordförande Thomas Persson har fördjupat sig i frågorna,

                             

                                              Läs hans djupanalys här...

Uppföljningsmöte om Samisk Sanningskommission

                                                                      Läs...

– Rättsförbundet medverkar i regeringens arbete för mänskliga rättigheter.

Regeringen har äntligen börjat ta FN:s kritik mot svenska statens behandling av bland annat samerna på allvar och har börjat arbeta med dessa frågor.

Samiska Rättsförbundet var en inbjuden organisation när kulturdepartementet presenterade arbetet den 22 mars och nu kommer vi att hårdbevaka statens agerande i framtiden.

Vi måste få staten att godkänna ILO-konventionen och tillämpa Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

- Ställ våra folkvalda mot väggen i en rak fråga, varför har vi i Sverige inte samma rättigheter  som andra européer? säger Rättsförbundets ordförande Thomas Persson.

                                                                            Läs mer...


Girjas-målet i hovrätten


Efter den uppmärksammade tingsrättsdomen då Girjas sameby fick rätt mot staten att själva bestämma vem som ska få jaga och fiska på deras renbetesmarker är frågan nu uppe i ny rättegång.


Sedan staten överklagat domen behandlas nu frågan av hovrätten.

-Det här är den viktigaste rättsfrågan för samerna just nu, säger Samiska Rättsförbundets ordförande Thomas Persson.


Rättsförbundets styrelse säger också att frågan om samernas jakt- och fiskerättigheter måste gälla alla samer.

-Alla samer utan undantag ska ha rätt till sina samiska jakt- och fiskerättigheter, konstaterar Rättsförbundets styrelse.

-Vi underkänner statens markintrång och otillåtna konfiskation av mark i sameområdet på senare tid, säger Thomas Persson.


Styrelseledamoten och förbundets expert på land- och markfrågor Lennart Stenman hoppas att hovrätten nu tvingar staten att bevisa sin rätt till marken, staten påstår sig vara ägare och har aldrig tidigare behövt bevisa detta.

Hovrättsförhandlingarna väntas pågå fram till mitten av december.


                                                           Läs mer om bakgrunden här...


                         Samiska rättsförbundet


                             Samiska Rättsförbundet är sameorganisationen

                             för dig som är intresserad av samerätt,

                             samernas rättsliga situation och det

                             samerättsliga området.
Rättsförbundet officiella namn är


Sámi Vuoigatvuodalihttu, (Nordsamiska).

Sáme Rievtesvuohtalihtto, (Lulesamiska).

Saemien Reaktoesiebrie, (Sydsamiska).

Samiskt Rättsförbund, (S).

Sami Rights Association, (Eng).


Samiska Rättsförbundet förkortas SVV,

Sámi VuogatVuodalihttu


Samiska Rättsförbundet

För en samisk framtid för alla samer nu! Vi gör skillnad! Vi arbetar med samiska rättsfrågor, rättshistoria och historia.


Ett opolitiskt samisk förbund

Samiska Rättsförbundet är opolitisk och neutral sameorganisation.


Samiska Rättigheter Vi skapar en bättre värld för samerna idag och kommande generationer genom att arbeta för bättre samelagstiftning som tillvaratar alla samer. Vi följer kontinuerligt den samiska rättsutvecklingen och påtalar för riksdag, sameting, regering och myndigheter om förändringar som måste göras i lagar, förordningar och instruktioner.


Samisk Historia

Liksom för andra urfolk är samiska rättigheter är starkt förbunden med historia. Samiska rättigheter i dag vilar på urminnes hävd. För att förstå och tolka dagens rättigheter måste man förstå hur samiska rättigheter utvecklat sig över mycket lång tid. Utan att förstå samernas historia så kan man inte förstå dagens samiska situation eller dagens samiska rättigheter. Därför

samlar Samiska Rättsförbundet historiker och arbetar för synliggöra samernas historia.

Vi arbetar för att uppmärksamma och tillvarata samiska traditioner och samisk historia. Detta gör vi genom att anordna seminarier, konferenser och publikationer. Genom att tillvarata samiska traditioner och samisk historia stärker vi framför allt de unga samernas självförtroende, respekt och stolthet för sin egen kultur.

Samisk Rättshistoria Vi dokumenterar samisk rättshistoria i vår egen skriftserie sedan 2008.


Internationell verksamhet

Samiska Rättsförbundet har blivit rådgivande organ till FN:s organisationer liksom till Non Government Organisations (NGO)på internationell nivå.

Vi avser att inom närmaste framtiden inleda samarbete med andra nationella minoriteter i Europa mot EU inom ramen för FUEN – Federal Union of European Nationalities.


Expertorgan

På nationell nivå har Samiska Rättsförbundet under året också ingått som expertorgan till Diskrimineringsombudsmannens (DO) utredning av diskriminering av samerna.

Samiska Rättsförbundet är även organ för yttranden till regering och departement i utredningar som berör samiska rättigheter.


Lobbyverksamhet 

Vi bedriver lobbyverksamhet bland politiska organisationer internationellt och nationellt för att förbättra samernas värld.


Informationsverksamhet

Vi bedriver även informationsverksamhet om samiska rättigheter och samisk historia.


Egen Skriftserie

Vi dokumenterar samisk rättshistoria i vår egen skriftserie sedan 2008. Som medlem får du fritt exemplar av kommande utgivningar under året.


Spara pengar när du handlar på nätet


536 kända nätbutiker ger dig rabatt varje gång du handlar via sponsorhuset samtidigt som du stödjer Samiska Rättsförbundet.

Du får rabatt på allt från CDON.com till resor, charter, bildäck och finansiella tjänster!


                                                  Läs mer...

Boksläpp på nationaldagen


På samernas nationaldag i Östersund passade Samiska Rättsförbundets Lennart Stenman, expert på samiska land- och markrättigheter, på att presentera sin helt nya bok ”Markägande samer – en diskriminerad samegrupp”.


Samiska Rättsförbundet fanns givetvis på plats i Östersund under 100-årsfirandet av det första samiska landsmötet i Sverige.


Styrelsens Lennart Stenman, här tillsammans med Jerker Bexelius, chef på Gaaltije (sydsamiskt kulturcentrum) och en av nyckelpersonerna i det veckolånga firandet, presenterade sin nya bok under ett anförande och därefter såldes böckerna signerade av författaren.


Beställ boken via mail till info@samirights.org eller hos Gaaltije i Östersund.

Vårt pris 150:- plus frakt.


Läs hela Lennarts föreläsning här:..Vår skriftserie GIEHTTOT

Etnisk diskriminering, samiska rättigheter och landfrågor är en del av de för oss viktiga ämnen vi tar upp i vår egen skriftserie.

 

           Läs mer och beställ...

Viktiga årtal

Här presenterar vi ett antal viktiga årtal för den samiska ursprungsbefolkningen i Sverige.

                              Läs mer...

Samerna fick rätt mot staten


Girjas sameby i Norrbotten har ensamrätt till småviltsjakt och fiske inom samebyns område. Det är resultatet av en principiellt viktig dom i Gällivare tingsrätt. Rättens dom är tydlig, det är enbart Girjas sameby som får bestämma om jakt och fiske i sitt område

.

-Det var första gången som det samiska folket vann ett mål mot svenska staten. Det visar att en samisk rättskamp är möjlig.

                                                          Läs mer...

1200 år med samerna i Västmanland

Vårt möte med landshövdingen

Minoo Akhtarzand den 28 april blir startskottet för vårt nya projekt.

                                Läs mer....

Ny styrelseordförande

Rättsförbundet byter ordförande

Thomas Person är ny ordförande i Rättsförbundet, avgående Sten Söderhagen sitter kvar i styrelsen som ordinarie ledamot.

Det beslöts vid förbundets landsmöte den 14-15 maj.

Andra stora nyheter är att förbundet välkomnar alla som stödjande medlemmar och satsningen på historieprojektet "1200 år med samerna i Västmanland"

Under det kommande året räknar förbundet med att få igång en fungerande ungdomsavdelning.

Samiska Rättsförbundet medverkar i arbetet för en sanningskommision.


Sametinget, Diskrimineringsombudsmannen, Samiska Röttsförbundet och ett 20-tal andra samiska organisationer anser att staten nu måste låta en sanningskommission klarlägga statens övergrepp på samerna.


Första steget togs vid ett förmöte inför rundabordssamtal om sanningskommissioner. Detta är en mycket viktig fråga för Samiska Rättsförbundet, därför medverkade styrelseledamoten fil. dr. Lennart Stenman på detta inledande möte.


                                        Läs rapporten....Regeringarna i Sverige, Norge och Finland har nu 2017 presenterat ett förslag till Samekonvention.

                 

                                        Läs hela texten...

Glöm inte de samiska markfrågorna

Rättsförbundets krav till en Sanningskommission.


Samiska markägares rättigheter, frågor

som glömts bort i diskussionen om en Samisk Sanningskommission.

Samiska Rättsförbundets expert i diskussionerna om en sanningskommission, Lennart Stenman om frågorna som glömts bort.


                                        Läs mer...Dubbelregistrering av älgjakten i Västerbotten väster om odlingsgränsen.


                                              Läs mer...


                                             

Möt oss i Sorsele 6-7 april

Föreläsning lördag 6/4 13.00-17.00

Landsmöte  söndag 7/4 10.00 - 12.00

på Sorsele Camping.


Landsmöte Samiska Rättsförbundet söndag 12.00 på campingen – sedvanliga årsmötesfrågor och rapporter

Kallelse