Älgjakt

Förbundet för samiska rättigheter, samisk rättshistoria och historia


ÅRETS ÄLGJAKT


Det ska bli roligt att se om någon jägare eller jaktlag genomskådar denna dubbelregistrering av älgjakten som bedrivs i AC-län.


De flesta har accepterat den i och med att man gick med på att söka en egen licens kostnadsfritt hos Länstyrelsen redan 1988. Påbudet kom från Länstyrelsens tjänsteman som ansåg att Samebyn var berättigad att lägga enskilda marker under Samebyns älglicens. Äganderätten är grundlagsskyddad enligt RF 2:18, vilken även stärktes i och med EUs. Lissabon-avtal. Europakonventionslagen - SFS 1994:1219 - som också utgår från att god-tyckliga ingrepp i egendomsordningen är otillåtna - artikel 1 till 1950 års tilläggsprotokoll.


Också denna lagstiftning är tillämplig på äldre rätt - jämför prop 1994/94 sid. 37-38. Äganderätten till jord ger den enskilde ägaren jakträtten och finns det strand, även fiskrätten. Upplåter Staten genom sin förlängda arm Länstyrelsen, till Samebyns medlemmar att bedriva älgjakt på enskild mark utan kompensation till jordägaren bryter Staten mot äganderätten.


Ingår den enskildes mark i ett licensområde skall den enskilde ej behöva någon egen licens, man jagar på den licens som den enskildes jakträtt ingår i och avskjutning sker enligt antalet djur som beviljats på licensen. Den här dubbelregistreringen av älgjakten tillämpas här i AC-län väster om odlingsgränsen. Det finns mycket mer att säga om Statens framfart här i Norrland men jag stannar här.Östen Stenlund

Styrelseledamot Samiska Rättsförbundet