Pressmeddelande 20170503

Förbundet för samiska rättigheter, samisk rättshistoria och historia

De ryska samerna måste ingå i den planerade Nordiska Samekonventionen.


Det är en av de viktiga frågor som Samiska Rättsförbundet tar upp på sitt landsmöte i Lycksele nu på lördag och söndag.


Redan 1986 togs det första beslutet om en Nordisk Samekonvention vid den 13:e Nordiska Samekonferensen i Åre.


Tanken med en Samekonvention v ar att lyfta samernas rättssituation och ge en gemensam minimistandard i juridiska rättigheter för samerna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Dessutom kan en samekonvention bidra till en samordnad samelagstiftning i de fyra länderna.

I år har ett nytt förslag tagits fram och har antagits av regeringarna i Sverige, Norge och Finland. Men nu finns inte de ryska samerna längre med.


Samiska Rättsförbundet ser allvarligt på detta och kommer under sitt landsmöte att ta fram en resolution med kravet att de tre nordiska sametingen tillsammans med de ryska samerna ska involvera Ryska Federationen i Samekonventionen!


Samiska Rättsförbundet inleder sitt landsmöte med en konferens lördag den 6 maj klockan 14.00 på hotell Lappland


Samiska Rättsförbundet inleder sitt landsmöte med en konferens lördag den 6 maj klockan 14.00 på hotell Lappland


* Lappskatteland Markägande samer-en diskriminerad grupp eller "Hur staten tog våra marker".

   Fil dr Lennart Stenman


* Samerna 1.200 år i Mälardalen

   vice ordf Krister Vallsten


Landsmötet inleds klockan 18.00 på lördag med fortsättning söndag klockan 09.00.Samiska Rättsförbundet

Vice ordförande Krister Vallsten 070-291 66 84