Sanningskommisionen forts

Förbundet för samiska rättigheter, samisk rättshistoria och historia


Uppföljningsmöte om Samisk Sanningskommission


Möte i Kiruna

Den 6-7 mars träffades olika intresssegrupper samt de samiska politiska partierna

genom företrädare i Kiruna för att en tredje gång diskutera förutsättningarna och möjligheterna fölr en samlad Samisk Sanningskommission.


Samiska Rättsförbundet representerads vid detta möte av ordföranden Thomas Persson.

Under mötet diskuterades ex.v. frågor som,-alternativ till sanningskommission, -förankringsfrågor,-analysförutsättningar,-tidslinje,-juridiska begränsningar,m.m.

Jämförelser gjordes också med hur arbetet genomförs i Finland och Norge.


Sanning och konsekvens

En sanningskommission kan utlösa många olika utvecklinglinjer och har även personliga effekter.Utifrån detta var det uppdrag som arbetsgruppen, (Utsi,Nordling,Njailjta),värdefullt och belysande och det idedokument som resulterade av detta är väl värt att bygga vidare på.


Fortsättning följer

Rättsförbundet mening är att hela det Samiska samhället måste vara delaktiga och inga frågor får begränsas.

Det är också viktigt att rätten till Land och Vatten ges central plats i undersökningen då det utgör en grundförutsättning för framtida näring och kultur.

Ett enigt möte sade sig vara för ett fortsatt  arbete för genomdrivande av en sanningkommission och att odelat föra detta viadare till Sametinget.


Vid protokolletThomas Persson


Ordf Samiska Rättsförbundet