Om oss

Förbundet för samiska rättigheter, samisk rättshistoria och historia

Samiska Rättsförbundets organisation


Samiskt landsmöte

Rättsförbundets högsta beslutande organ är landsmötet som hålls vart annat år. Från och med år 2016 hålls Samiska Rättsförbundets landsmöten årligen efter en stadgeändring 2015. Vid landsmötet antas inriktningen för förbundets verksamhet, policyprogram, val av representanter i olika organ.


Förbundstyrelse

Samiska Rättsförbundets verkställande organ är styrelsen. Styrelsen består av 5 ledamöter som utses av landsmötet. Från och med 2016 kommer styrelsen att utökas. Genom en stadgeändring 2015 ändrades stadgarna från högst 5 ledamöter till minst 5 ledamöter i styrelsen.


Styrelsen ansvarar för Samiska Rättsförbundets generella och övergripande verksamhet.


Förbundsstyrelsen leds av en ordförande. Förbundsordförande 2016 har varit Sten Söderhagen..


Styrelse 2017

Ordförande

Thomas Persson

E-post:thomas.persson@samirights.org

Ledamot

Lennart Stenman

E-post:lennart.stenman@samirights.org

Ledamot

Östen Stenlund

E-post:o.stenlund@spray.se

Samiska Råd

Samiska Rättsförbundets dagliga verksamhet är organiserat i verksamhetsgrenar som kallas Samiska råd. Råd och rådsordföranden utses av landsmötet.


Samiska Rådet för Landfrågor år 2017

Rådsordförande: Sten Söderhagen


Samiska Rådet för Mänskliga Rättigheter år 2017

Rådsordförande: Vakant


Samiskt Forskningsråd år 2017

Rådsordförande: Lennart Stenman


Samiska Rådet för Rättsarkivfrågor år 2017

Rådsordförande:Vakant


Rådet för Internationella frågor år 2017

Rådsordförande: Vakant