Samernas ursprung

Förbundet för samiska rättigheter, samisk rättshistoria och historia

Samernas ursprung


Samiskt informationscentrum, som är en del av Sametinget, presenterar här uppgifter om samernas historia.

Klicka på länken: http://www.samer.se/historia