På slottet

Förbundet för samiska rättigheter, samisk rättshistoria och historia

Nu tar vi kamp för rätten till vår historia!


Rättsförbundets forskningsansvarige Lennart Stenman och Krister Vallsten uppvaktade Västmanlands nya landshövding Minoo Aktharzand torsdag den 28 april.


Platsen, Västerås slott med anor från 1300-talet kändes som en helt rätt kulturhistorisk plats för att belysa nya fakta om samernas gamla historia i bygden.


Målet är att tillsammans med Länsstyrelsen, Landstinget och Västerås kommun finansiera ett halvårs heltidsprojekt för att sammanställa samernas mer än 1.200 år gamla och till stora delar okända historia i Västmanland.